Liên hệ

Địa chỉ: U08 – L60 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 098 3855 775

Email: nguyendinhhoavn@gmail.com

Website: www.thietbivesinhgiahan.com/