• Vòi chậu rửa bát chính hãng

 • Chọn mức giá theo yêu cầu

 • VÒI RỬA BÁT VC 505

  1.750.0002.200.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC505 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-20%

  Đã bán 3001

 • VÒI RỬA BÁT VC 4002

  1.500.0001.950.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC4002 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-23%

  Đã bán 509

 • VÒI RỬA BÁT VC 4019

  1.550.0002.350.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC4019 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-34%

  Đã bán 503

 • VÒI RỬA BÁT VC 4040

  1.150.0001.550.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC4040 Chất liệu: inox 304 – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-26%

  Đã bán 306

 • VÒI RỬA BÁT VC 4037

  1.450.0001.980.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC4037 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-27%

  Đã bán 507

 • VÒI RỬA BÁT VC 504

  2.450.0003.250.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC501 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-25%

  Đã bán 405

 • VÒI RỬA BÁT VC 503

  2.350.0002.950.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC503 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-20%

  Đã bán 401

 • Nơi nhập dữ liệu

  VÒI RỬA BÁT VC 502

  1.550.0002.350.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC502 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-34%

  Đã bán 306

 • VÒI RỬA BÁT VC 501

  1.550.0001.950.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC501 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-21%

  Đã bán 348

 • Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC103

  Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC4050

  2.100.0003.500.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC4050 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-40%

  Đã bán 589

 • Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC218

  Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC218

  2.450.0002.950.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC4002 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-17%

  Đã bán 231

 • Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC302

  Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC302

  1.550.0003.250.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC302 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-52%

  Đã bán 301

 • Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC3041

  Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC3041

  850.0001.700.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC3041 Chất liệu: inox 304 nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-50%

  Đã bán 856

 • Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC3046

  Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC3046

  1.750.0002.700.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC3046 Chất liệu: Inox nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-35%

  Đã bán 183

 • Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC3047

  Vòi Rửa Bát Hàn Quốc VC3047

  1.750.0002.700.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC3047 Chất liệu: inox304 nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-35%

  Đã bán 359

 • VÒI RỬA BÁT VC 04 T

  VÒI RỬA BÁT VC509

  1.650.0001.900.000

  hương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC509 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-13%

  Đã bán 89

 • Vòi rửa bát Hàn Quốc VC 06

  Vòi rửa bát Hàn Quốc VC 06

  2.500.0003.300.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC06 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-24%

  Đã bán 489

 • Vòi chậu rửa bát silicon đen Hàn Quốc

  Vòi chậu rửa bát VC08

  1.600.0002.130.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC08 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-25%

  Đã bán 19

 • Vòi rửa bát 3 đường nước mạ đen Hàn Quốc

  Vòi chậu rửa bát VC600

  1.450.0002.300.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC600 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom, sơn tĩnh điện – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-37%

  Đã bán 392

 • VÒI RỬA BÁT DÂY LÒ XO HÀN QUỐC

  Vòi chậu rửa bát VC601

  1.850.0003.100.000

  Thương Hiệu: FITMOS Mã sản phẩm : VC601 Chất liệu: Đồng nhập khẩu cao cấp – Lớp mạ: Nickel Crom. – Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MP – Bảo hành: 36 tháng.
  Đặt mua-40%

  Đã bán 398