• Chậu rửa mặt Lavabo cao cấp

 • Chọn mức giá theo yêu cầu

 • Chậu rửa mặt LM8039

  2.450.0003.500.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….) KT: 600*340*110 cm
  Đặt mua-30%

  Đã bán 63

 • Chậu rửa mặt LM8035

  2.300.0003.500.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….) KT: 600*340*110
  Đặt mua-34%

  Đã bán 197

 • Chậu rửa mặt LM8067

  1.800.0002.400.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….) KT : 415*415*140 cm
  Đặt mua-25%

  Đã bán 153

 • Chậu rửa mặt LM8053

  1.800.0002.500.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….) KT:: 480*370*130
  Đặt mua-28%

  Đã bán 85

 • Chậu rửa mặt LM 8035

  2.450.0003.200.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….) KT: 500*400*140
  Đặt mua-23%

  Đã bán 134

 • Chậu rửa mặt LM1514

  2.050.0002.600.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….) KT 480*380*140 cm
  Đặt mua-21%

  Đã bán 97

 • chậu rửa mặt LM 1502

  2.050.0002.650.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….) KT 500*400*140 cm
  Đặt mua-23%

  Đã bán 154

 • Chậu rửa mặt LM8024

  1.950.0002.500.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….) KT 460*330*130 cm
  Đặt mua-22%

  Đã bán 186

 • Chậu rửa mặt LM8022

  1.950.0002.500.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….) KT: 500*340*110 cm
  Đặt mua-22%

  Đã bán 218

 • Chậu rửa mặt LM8017

  2.350.0003.000.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….) KT: 500*400*140 cm
  Đặt mua-22%

  Đã bán 158

 • Chậu rửa mặt LM8016

  3.200.0004.000.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ KT: 600*340*110 cm Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….)
  Đặt mua-20%

  Đã bán 87

 • Chậu rửa mặt LM8013

  2.350.0003.500.000

  Thương hiệu: FITMOS Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….)
  Đặt mua-33%

  Đã bán 378

 • Chậu rửa mặt C6110

  2.600.0003.500.000

  Thương hiệu: FITMOS Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….)
  Đặt mua-26%

  Đã bán 215

 • Chậu rửa mặt C6109

  2.750.0003.500.000

  Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….)
  Đặt mua-21%

  Đã bán 126

 • Chậu rửa mặt C6108

  1.800.0002.800.000

  Thương hiệu: FITMOS Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….)
  Đặt mua-36%

  Đã bán 128

 • Chậu rửa mặt C6107

  1.800.0002.800.000

  Thương hiệu: FITMOS Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….)
  Đặt mua-36%

  Đã bán 322

 • Chậu rửa mặt C6045 C

  3.150.0004.500.000

  Đặt mua-30%
 • Chậu lavabo C6106

  1.600.0002.800.000

  Thương hiệu: FITMOS Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….)
  Đặt mua-43%

  Đã bán 415

 • Chậu lavabo C6105

  1.600.0002.800.000

  Thương hiệu: FITMOS Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….)
  Đặt mua-43%

  Đã bán 712

 • Chậu lavabo C6103

  1.600.0002.850.000

  Thương hiệu: FITMOS Loại: chậu dương  bàn bàn đá  – 01 lỗ Men: men gốm chống dính, chống bám bẩn. Bảo hành: 10 năm men sứ không bao gồm phụ kiện (vòi. bộ xả ….)
  Đặt mua-44%

  Đã bán 122